યોગ દિવસને પ્રોત્સાહન આપવા ૭૦ મુસ્લિમ બિરાદરોનું ગ્રુપ યોગ તાલિમ લઇ રહ્યા છે..

Date:2015-06-18 14:58:40

Published By:Aarti zala

૨૧મી જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસને મોદી સરકાર દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે., ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ યોગ દિવસને વધાવી લીધો છે., શહેરમાં ૭૦ મુસ્લિમ બિરાદરોનું ગ્રુપ યોગ તાલિમ લઈ રહ્યું છે.

૨૧મી જૂને મોદી સરકાર યોગ દિવસની ઊજવણી કરવા જઈ રહી છે., જેને લઈને સમગ્ર દેશમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક લાખ જેટલા યોગ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.


Cricket Score

WhatsApp Registraltion

Close