કેન્દ્રિય શહેરી વિકાસમંત્રી વેકૈયા નાયડુ ૩ દિવસના પ્રવાસે સ્પેન જશે

Date:2014-11-17 15:07:31

Published By:

કેન્દ્રિય શહેરી વિકાસમંત્રી વેકૈયા નાયડુ સ્પેનમાં સ્માર્ટ શહેરોની પરિયોજનાનો અભ્યાસ કરવા સ્પેનના બાર્સેલોના માટે પોતાની ત્રણ દિવસના પ્રવાસની શરૂઆત કરશે..તેમાં અમેરિકા જાપાન,ઈઝરાયેલ,જર્મની અને બ્રિટન સહિત અનેક દેશોે પણ ભાગ લેવાના છે..આ પ્રવાસમાં વિવિધ પાસાઓ પર ચર્ચા કરશે..નાયડુ બાર્સેલોનાના મેયર ઝેવિયર ટ્રિયાસના આમંત્રણ પર સ્પેેન જઈ રહ્યા છે..કેન્દ્રિય મંત્રી સ્માર્ટ સીટી એક્સપો વર્લ્ડ કોંગ્રેસનું ઉદ્ધાટન કરશે..


 નાયડુ પોતાની યાત્રા દરમિયાન જાપાની શહેરો ક્યોટો,યોકોહોમા અને ફુકોકાના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરશે..એ પણ નિર્ધારિત છેકે મંત્રી વિશ્વ બેંકના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે સ્માર્ટસિટીની પરિયોજના પર વાતચીત કરશે..

Cricket Score

WhatsApp Registraltion

Close