અમદાવાદમાં બાલકોંએ બાળકોને આપી શ્રદ્ધાંજલિ

Date:2014-12-18 15:50:20

Published By:

પેશાવરમાં થયેલા ખૂની ખેલમાં માર્યા ગયેલા બાળકોને અમદાવાદના બાળકોએ આપી શ્રદ્ધાંજલિ.મોટી સંખ્યામાં બાળકોએ ઘટનાને વખોડી કાઢી.

Cricket Score

WhatsApp Registraltion

Close